เหรียญท่านพ่อลี วัดอโศการาม หลวงปุ่หลวง วัดสำราญนิวาส เสก

เหรียญท่านพ่อลี วัดอโศการาม หลวงปุ่หลวง วัดสำราญนิวาส เสกเหรียญท่านพ่อลี วัดอโศการาม หลวงปุ่หลวง วัดสำราญนิวาส เสก

200 ฿
เหรียญท่านพ่อลี วัดอโศการาม หลวงปุ่หลวง วัดสำราญนิวาส เสกเหรียญท่านพ่อลี วัดอโศการาม หลวงปุ่หลวง วัดสำราญนิวาส เสก