เหรียญ หลวงพ่อช้อย วัดนนทรีย์ บางปะุหัน

75
เหรียญ หลวงพ่อช้อย วัดนนทรีย์ บางปะุหัน

200 ฿
เหรียญ หลวงพ่อช้อย วัดนนทรีย์ บางปะุหัน
คำอธิบาย

เหรียญ หลวงพ่อช้อย วัดนนทรีย์ บางปะุหัน