เหรียญ หลวงพ่อคง วัดกลาง ชัยนาท เลื่อนยศ ปลดหนี้

75
เหรียญ หลวงพ่อคง วัดกลาง ชัยนาท

300 ฿
เหรียญ หลวงพ่อคง วัดกลาง ชัยนาท
คำอธิบาย

เหรียญ หลวงพ่อคง วัดกลาง ชัยนาท เลื่อนยศ ปลดหนี้