เหรียญ พระชัยหลังช้าง

75
เหรียญ พระชัยหลังช้าง

200 ฿
เหรียญ พระชัยหลังช้าง
คำอธิบาย

เหรียญ พระชัยหลังช้าง