เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน หลัง หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม

84 สร้างปี2527
เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน หลัง หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม

300 ฿
เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน หลัง หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม
คำอธิบาย

 ด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อโอด อีกด้านเป็นหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม