เหรียญหลวงพ่อโต ซำปอกง วัดกัลยา ปี2468

ข้างเลื่อย
เหรียญหลวงพ่อโต ซำปอกง วัดกัลยา ปี2468

2500 ฿
เหรียญหลวงพ่อโต ซำปอกง วัดกัลยา ปี2468