เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดสะตือ ปี2525

75
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดสะตือ ปี2525

250 ฿
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดสะตือ ปี2525
คำอธิบาย

เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดสะตือ ปี2525