เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ตา วัดไตรภูมิ ท่าอุเทน

75
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ตา วัดไตรภูมิ ท่าอุเทน

200 ฿
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ตา วัดไตรภูมิ ท่าอุเทน
คำอธิบาย

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ตา วัดไตรภูมิ ท่าอุเทน