เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์

เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์

1000 ฿
เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์