เหรียญทรงครุฑ พระอุปคุต รุ่นแรก

เหรียญทรงครุฑ พระอุปคุต รุ่นแรก 75
เหรียญทรงครุฑ พระอุปคุต รุ่นแรก

200 ฿
เหรียญทรงครุฑ พระอุปคุต รุ่นแรก
คำอธิบาย

เหรียญทรงครุฑ พระอุปคุต รุ่นแรก