เหรียญกรมหลวงชุมพร สร้างอนุสาวรีย์ ปี46

84
เหรียญกรมหลวงชุมพร สร้างอนุสาวรีย์ ปี46

1000 ฿
เหรียญกรมหลวงชุมพร สร้างอนุสาวรีย์ ปี46
เหรียญกรมหลวงชุมพร สร้างอนุสาวรีย์ ปี46
คำอธิบาย

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สร้าง ปี46