หลวงพ่อเพชร วัดแจ้ง เนื้อผง หลังเจดีย์

8 เนื้อก้นครก
หลวงพ่อเพชร วัดแจ้ง เนื้อผง หลัีงเจดีย์

200 ฿
หลวงพ่อเพชร วัดแจ้ง เนื้อผง หลัีงเจดีย์
คำอธิบาย

หลวงพ่อเพชร วัดแจ้ง เนื้อผง หลัีงเจดีย์