ลูกอม หลวงพ่อเนียม วัดน้อย นิยม

รุ่นเดียวกับของ อาจารย์เซี้ย วัดหนัง
ลูกอม หลวงพ่อเนียม วัดน้อย