รูปเหมือน จุ่มรัก อุดยาสูบ หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

รุ่น 2 ออกวัดกล้วย ชุมพร
รูปเหมือน จุ่มรัก อุดยาสูบ หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

2500 ฿
รูปเหมือน จุ่มรัก อุดยาสูบ หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
รูปเหมือน จุ่มรัก อุดยาสูบ หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย