รูปหล่อ หลวงพ่อรอด วัดโฆษิต ภูเก็ต

รูปหล่อ หลวงพ่อรอด วัดโฆษิต ภูเก็ต

9999on-order.gif
รูปหล่อ หลวงพ่อรอด วัดโฆษิต ภูเก็ต