รูปหล่อ หลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ

สร้างน้อย หายาก
รูปหล่อ หลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ

3500 ฿
รูปหล่อ หลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ