รูปถ่าย หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ

รูปถ่าย หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ

600 ฿
รูปถ่าย หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ