รูปถ่ายเก่า หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ปั๊มตราวัด

รูปถ่ายเก่า หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ปั๊มตราวัด

2000 ฿
รูปถ่ายเก่า หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ปั๊มตราวัด