รูปถ่ายกรอบกระจก หลวงพ่อเคลือบ วัดหนองกระดี่

 หลวงพ่อเคลือบ วัดหนองกระดี่ หลวงพ่อเคลือบ วัดหนองกระดี่

500 ฿