พระเนื้อผง เกศา หลวงปู่บัว เตมิโย วัดหลักศิลามงคล

8
พระเนื้อผง เกศา หลวงปู่บัว เตมิโย วัดหลักศิลามงคล

500 ฿
พระเนื้อผง เกศา หลวงปู่บัว เตมิโย วัดหลักศิลามงคล
คำอธิบาย

พระเนื้อผง เกศา หลวงปู่บัว เตมิโย วัดหลักศิลามงคล