พระสมเด็จ หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก

พิมพ์สมเด็จคะแนน
พระสมเด็จ หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก

3000 ฿
พระสมเด็จ หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก