พระปิดตา หลวงพ่อมี วัดทรงคนอง

พระปิดตา หลวงพ่อมี วัดทรงคนองพระปิดตา หลวงพ่อมี วัดทรงคนอง

2500 ฿
พระปิดตา หลวงพ่อมี วัดทรงคนองพระปิดตา หลวงพ่อมี วัดทรงคนอง