พระปิดตา วัดปรางค์หมู่ พัทลุง 2485

พระปิดตา วัดปรางค์หมู่ พัทลุง 2485พระปิดตา วัดปรางค์หมู่ พัทลุง 2485

12000 ฿
พระปิดตา วัดปรางค์หมู่ พัทลุง 2485พระปิดตา วัดปรางค์หมู่ พัทลุง 2485
พระปิดตา วัดปรางค์หมู่ พัทลุง 2485พระปิดตา วัดปรางค์หมู่ พัทลุง 2485