พระปิดตา วัดดอนเจดีย์ จังหวัดตาก

80
พระปิดตา วัดดอนเจดีย์ จังหวัดตาก

200 ฿
พระปิดตา วัดดอนเจดีย์ จังหวัดตาก
คำอธิบาย

พระปิดตา วัดดอนเจดีย์ จังหวัดตาก