พระคะแนน หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ

พระคะแนน หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆพระคะแนน หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ

5000 ฿