พระกรุวัดเชิงท่า หน้าโบสถ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

พระแท้ๆ หายากแล้ว
พระกรุวัดเชิงท่า หน้าโบสถ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

4000 ฿
พระกรุวัดเชิงท่า หน้าโบสถ์ ปากเกร็ด นนทบุรี